Aftrek onderhoudskosten Rijksmonumenten

 Aftrek onderhoudskosten Rijksmonumenten

Aftrek onderhoudskosten Rijksmonumenten


Op Prinsjesdag is een wetsvoorstel gepubliceerd dat mede het voorstel omvat om de aftrek van onderhoudskosten voor Rijksmonumenten af te schaffen na 2016. In het wetsvoorstel werd gerept van een overgangsregeling. Uit een brief van 10 oktober 2016 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap valt in hoofdlijnen af te leiden hoe deze overgangsregeling eruit komt te zien. En dat stemt de gemiddelde vastgoed eigenaar niet vrolijk.

De aftrek vervalt sowieso en de overgangsregeling (die zal gelden in 2017 en 2018) omvat een subsidieregeling ter grootte van 40% van de potentieel aftrekbare onderhoudskosten. Daarna zal nog slechts een subsidieregeling bestaan die maximaal € 2.500,- per jaar per monument zal beslaan.

De overgangsregeling in 2017 en 2018 zal echter slechts benut kunnen worden als de eigenaar van het vastgoed zijn onderhoudsplan vóór 20 september 2016 had aangemeld bij Bureau Monumentenpanden van de Belastingdienst (BBM). Daarnaast moet hij of zij een bericht hebben ontvangen van het BBM over de potentieel fiscaal aftrekbare kosten (of dat ook moet zijn ontvangen voor 20 september 2016 is onduidelijk). Een verplichting met een bank of aannemer moet zijn aangegaan voor 1 januari 2017.

De subsidie moet aangevraagd worden tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2017. Een zeer sobere overgangsregeling dus, die feitelijk noopt de kosten nog dit jaar te maken. Liefst door het onderhoud ook dit jaar te laten plegen maar indien mogelijk (en gedurfd) door de kosten nog dit jaar (vooruit) te betalen.


Gerelateerde artikelen