Airbnb en belastingen

Airbnb en belastingen

Airbnb en belastingen


Steeds vaker maken mensen gebruik van Airbnb. Niet alleen om zelf een mooie en betaalbare plek te vinden om op vakantie te gaan. Maar ook om zelf wat bij te verdienen, bijvoorbeeld tijdens een langer verblijf in het buitenland.

Zoals met vrijwel alles in het leven raakt dit ook de fiscaliteit. Al snel zal een Airbnb activiteit ertoe leiden dat er belastingplicht ontstaat voor de BTW. Daarnaast heeft het gevolgen voor de fiscale behandeling van een eigen woning in de sfeer van de inkomstenbelasting. Is er sprake van tijdelijke verhuur in dat verband?.

Los van het feit dat je zelf verantwoordelijk bent en blijft om dit fiscaal goed in de gaten te houden, is daarnaast van belang dat Airbnb zich afspeelt in de digitale wereld, waardoor de Belastingdienst mee kan kijken. In welke mate ze dat kunnen en ook doen is natuurlijk de vraag. Recent heeft de Staatssecretaris van Financiën laten weten dat ze hier druk mee bezig zijn maar dat het nog niet zo eenvoudig is voor de Belastingdienst als instituut om dat allemaal goed in beeld te krijgen. Met de almaar voortschrijdende automatisering is het echter naïef om te veronderstellen dat Airbnb activiteiten fiscaal onzichtbaar zijn of zullen blijven. Voorkomen is beter dan genezen, ook als het om belastingen gaat. Zorg dus dat je op tijd weet wat je fiscale plichten maar ook wat je rechten zijn.

Heeft u vragen over dit bericht? Neem gerust contact met ons op:

070 – 3 025 825


Gerelateerde artikelen