Belangrijk nieuws voor dga met schulden aan de eigen BV!

dga met schulden aan de eigen BV!

Belangrijk nieuws voor dga met schulden aan de eigen BV!


Op Prinsjesdag is zoals te doen gebruikelijk het Belastingplan voor het volgende jaar gepresenteerd. De focus van de fiscale discussie richt zich op de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Iets waar een dga in Nederland geen fiscaal voordeel van zal hebben. De afschaffing is overigens opgenomen in een apart wetsvoorstel wat doet vermoeden dat het Kabinet rekening houdt met de mogelijkheid dat het niet door beide Kamers zal komen.

Mocht de afschaffing van de dividendbelasting doorgaan, dan kost dat de schatkist veel geld. En dat moet betaald worden. Er bestond daarom vrees dat er bepaalde faciliteiten afgeschaft zouden gaan worden om dit te betalen. Zoals de faciliteiten bij bedrijfsopvolgingen of het lage tarief van overdrachtsbelasting voor woningen. Dat lijkt niet het geval te zijn.

Wel zat er een grote verrassing verstopt in de Miljoenennota. Het gaat eigenlijk maar om één zin: “Het kabinet gaat belastinguitstel ontmoedigen door schuldverhoudingen van dga’s met hun eigen BV boven de € 500.000,- te belasten in box 2”. De exacte reikwijdte van deze plannen is onduidelijk. In eerste instantie was niet méér informatie beschikbaar dan deze ene zin. Inmiddels is uit een brief (die het Ministerie was ‘vergeten mee te sturen’ af te leiden dat het 23.000 dga’s treft die in totaal € 30 miljard schuld hebben aan hun BV’s. Volgens dezelfde brief zal het niet eerder ingaan dan in 2022 waardoor er na dit jaar nog drie jaar tijd is om af te lossen. Aflossen kan (en gebeurt vaak) ook door verrekening met een uit te keren dividend. Mede in verband met een komende stijging van het tarief in box 2 is een dividend in 2019 dan fiscaal het gunstigste waardoor er volgend jaar een extra opbrengst voor de schatkist is becijferd van € 1,8 miljard.

Het tarief in box 2 zal als de plannen doorgaan overigens minder sterk stijgen dan in eerste instantie was aangekondigd in het Regeerakkoord. Het tarief in box 2 zal in 2020 uitkomen op 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021 (en daarna).

De aangekondigde maatregel roept uiteraard direct al veel vragen op. Het lijkt te gaan om alle leningen, ook als daar volwaardige bezittingen tegenover staan. Dus niet alleen om de beruchte rekening courant waar niets (meer) tegenover staat. Het gaat bijvoorbeeld ook over leningen die zijn aangegaan bij de eigen BV om externe eigen woning-schulden af te lossen. Volgens de berichten zou daarvoor wel een overgangsregeling komen. Maar het is onbekend hoe die eruit zou gaan zien. Hoe te handelen als de waarde van de vordering lager is dan de nominale waarde? Waarover gaat dan belasting betaald worden? Over de waarde of de nominale waarde? En wat als de vordering wordt overgenomen door een derde en de schuld alleen nog indirect aan de BV bestaat? Heeft het zin om de schulden te spreiden over meerdere BV’s?

Het Ministerie heeft toegezegd in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel in te dienen hierover. Er moet rekening mee worden gehouden dat het Ministerie de boel goed dicht zal timmeren. Het is dus een serieus aandachtspunt voor de dga de komende tijd.

Wij houden de verdere ontwikkelingen tot die tijd uiteraard nauwlettend voor u in de gaten.


Gerelateerde artikelen