Corona maatregelen

Corona maatregelen


We zijn met elkaar onverwacht snel in een extreme situatie beland. Dat noopt tot tegenmaatregelen die even snel of nog sneller genomen moeten worden dan het tempo waarin de extreme situatie zich nog verder zal ontwikkelen.

Onderstaand een korte weergave van relevante punten in onze samenwerking met u.

Bereikbaarheid Punt & Van de Weerdt

Wij zullen gewoon bereikbaar zijn. Rechtstreeks via de u bekende persoonlijke digitale routes of algemeen via telefoon (070-3 025 825) of mail (info@defiscalisten.nl). Afspraken op kantoor worden tot nader order niet gehouden tot en met 6 april a.s.

Een aantal van ons zal roulerend op kantoor werkzaam zijn. Door onze digitalisering kunnen wij overal gewoon door blijven werken en zullen wij onze diensten aan u  kunnen blijven verlenen. Wel is het van belang dat wij van u de benodigde informatie (blijven) ontvangen zodat onze werkvoorraad op peil blijft en u aan uw (fiscale) verplichtingen kunt blijven voldoen. Waar nodig zullen we daartoe contact met u opnemen.
 

Maatregelen overheid

De overheid doet zijn best om voldoende maatregelen te nemen om deze bijzondere situatie zo goed mogelijk door te komen. Een aantal van deze maatregelen bespreken we hieronder. Overigens lijkt het er op dat deze week nog meer steunmaatregelen aangekondigd zullen gaan worden.

 

Uitstel van betaling

Onder voorwaarden is het mogelijk uitstel van betaling te krijgen van de fiscus. Dit zal op korte termijn vooral de BTW en Loonbelasting over februari 2020 betreffen. Maar het kan ook gaan om de betaling van een (voorlopige) aanslag. Mocht u hiervoor in aanmerking willen komen, neem dan contact met ons op. Voor het bijzondere soepele uitstel is namelijk onder andere een verklaring van onze kant vereist.

 

Geen verzuimboete bij te late betaling, wel bij te late aangifte

Als u wel betaalt, maar  te laat, zal de fiscus geen verzuimboete opleggen. Bij het te laat indienen van een aangifte zal nog steeds wel een verzuimboete opgelegd worden.


Werktijdverkorting

Als uw bedrijf door het corona-virus minder werk heeft, kan er werktijdverkorting worden aangevraagd voor werknemers. Het UWV vergoedt dan achteraf de uren dat de werknemers niet werken tijdens de vergunningsperiode. De werkgever betaalt dus wel door (de werknemers blijven dus ook het volledige salaris ontvangen),  maar de werkgever krijgt dat later van het UWV terug. Afhankelijk van de situatie geldt niet altijd een volledige doorbetalingsplicht voor de werkgever. De vergoeding door het UWV zal nooit 100% zijn van het volledige loon.
Voor de werktijdverkorting moet een vergunning worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

 

Deze vergunning geldt in eerste instantie voor 6 weken en kan onder omstandigheden worden verlengd. De afgifte van de vergunning moet worden doorgegeven aan het UWV via een melding werktijdverkorting.

Na afloop van de vergunning-periode kan onder voorwaarden voor de werknemers een tijdelijke WW-uitkering worden aangevraagd. Dat moet gebeuren binnen een week na het aflopen van de vergunning.

Een praktisch aandachtspunt is dat de aanvrager E-herkenning nodig heeft. Vraag dit zo snel mogelijk aan als dit nog niet geregeld is.

Bbz-regeling

Dit is relevant voor ZZP-ers. Bbz staat voor Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Bij de woongemeente kan via deze regeling een inkomensaanvulling of lening aangevraagd worden. Normaal geldt een behandeltermijn voor 13 weken. De inschatting is dat hier nog wel een kortere termijn voor gebruikt zal gaan worden.

Versoepeling BMKB

Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten versoepeld. MKB bedrijven kunnen daardoor onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De borgstelling door de overheid is verhoogd van 50% naar 75%.

Vragen?

We zullen de komende tijd nog tegen allerlei onverwachte gevolgen aanlopen als gevolg van de bijzondere situatie, waarin het corona-virus de wereld heeft gebracht. Te denken valt aan de vraag wat er gebeurt met toeslagen voor kinderopvang als het kind thuis is. Wij houden alle berichtgeving goed in de gaten. Bel of mail ons gerust als u vragen heeft.

 

Tot slot

Onderstaand een aantal nuttige sites in verband met het corona virus voor ondernemers:

Ministerie van Sociale Zaken: www.minszw.nl
Miniserie van Financiën: www.minfin.nl
Belastingdienst: www.belastingdienst.nl
Overheid algemeen: www.rijksoverheid.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl
De Kamer van Koophandel heeft een KVK Coronaloket geopend: www.kvk.nl
 

 

Met vriendelijke groet,

 

Kees Punt

Friso van de Weerdt


Gerelateerde artikelen