Kosten huurwoning met werkkamer aftrekbaar

 Kosten huurwoning met werkkamer aftrekbaar

Kosten huurwoning met werkkamer aftrekbaar


De Hoge Raad heeft een beslissing genomen over een vraag die al jarenlang de gemoederen bezig houdt in de fiscale wereld. De beslissing kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld ZZP-ers die (ook) vanuit huis werken. Het moet wel gaan om een woning die gehuurd wordt. Van groot belang is te realiseren dat de werkkamer niet een zgn. kwalificerende werkruimte hoeft te zijn. Waar het om gaat is dat meer dan 10% van de gehuurde woning zakelijk wordt gebruikt.

De ondernemer kan er dan voor kiezen het huurrecht tot zijn of haar ondernemingsvermogen te rekenen. Alsdan is de totale huur aftrekbaar. Daartegenover moet een forfaitair bedrag bijgeteld worden voor het privé genot van de woning (een soort auto van de zaak-bijtelling maar dan voor een woning) maar die bijtelling is, mits de WOZ waarde niet al te hoog is, veelal lager dan de werkelijke kosten.

Een gevoelige nederlaag voor de fiscus. Niet uitgesloten kan worden dat op Prinsjesdag nog snel een wetswijziging wordt ingebouwd die dit herstelt. Al zal de juridische basis om dat te doen niet eenvoudig zijn.


Gerelateerde artikelen