Special Eindejaars Belastingtips 2019-2020

Special Eindejaars Belastingtips 2019-2020


Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2020, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in deze eindejaarstips.

 

Inhoud

ALLE ONDERNEMERS.

Lees meer...
dga met schulden aan de eigen BV!

Belangrijk nieuws voor dga met schulden aan de eigen BV!


Op Prinsjesdag is zoals te doen gebruikelijk het Belastingplan voor het volgende jaar gepresenteerd. De focus van de fiscale discussie richt zich op de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Iets waar een dga in Nederland geen fiscaal voordeel van zal hebben. De afschaffing is overigens opgenomen in een apart wetsvoorstel wat doet vermoeden dat het Kabinet rekening houdt met de mogelijkheid dat het niet door beide Kamers zal komen.

Lees meer...

Fiscale eindejaarstips 2017 - 2018


Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2018, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in deze eindejaarstips.

 

Lees meer...
 Late betalers opgelet!

Late betalers opgelet!


De voorbije jaren is menig debiteurenstand fors opgelopen. Per 1 januari 2017 gaat er wat veranderen op BTW gebied voor dit soort situaties.De ondernemers met een forse debiteurenstand zullen uiterlijk in de aangifte BTW over het eerste tijdvak van 2018 de BTW die ze al hebben afgedragen mogen terugvragen. Als in de loop van 2017 komt vast te staan dat een debiteur niet meer zal betalen, zal de BTW al eerder teruggevraagd mogen worden. Als een debiteur later alsnog betaalt, zal de BTW alsnog weer op aangifte moeten worden afgedragen.

Lees meer...
 Aftrek onderhoudskosten Rijksmonumenten

Aftrek onderhoudskosten Rijksmonumenten


Op Prinsjesdag is een wetsvoorstel gepubliceerd dat mede het voorstel omvat om de aftrek van onderhoudskosten voor Rijksmonumenten af te schaffen na 2016. In het wetsvoorstel werd gerept van een overgangsregeling. Uit een brief van 10 oktober 2016 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap valt in hoofdlijnen af te leiden hoe deze overgangsregeling eruit komt te zien. En dat stemt de gemiddelde vastgoed eigenaar niet vrolijk.

Lees meer...
PRINSJESDAGSPECIAL – BELASTINGPLAN 2017

Prinsjesdagspecial - belastingplan 2017


De in deze Prinsjesdagspecial genoemde wetsvoorstellen/maatregelen zullen per 1 januari 2017 in werking treden, tenzij anders vermeld.

  

MAATREGELEN ONDERNEMINGEN

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting
Voor belastingplichtigen, die zijn geboren op 1 januari 1946 of later, gelden vanaf 1 januari 2017 hoogstwaarschijnlijk de volgende tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting: 

Lees meer...
Airbnb en belastingen

Airbnb en belastingen


Steeds vaker maken mensen gebruik van Airbnb. Niet alleen om zelf een mooie en betaalbare plek te vinden om op vakantie te gaan. Maar ook om zelf wat bij te verdienen, bijvoorbeeld tijdens een langer verblijf in het buitenland.

Lees meer...
 Kosten huurwoning met werkkamer aftrekbaar

Kosten huurwoning met werkkamer aftrekbaar


De Hoge Raad heeft een beslissing genomen over een vraag die al jarenlang de gemoederen bezig houdt in de fiscale wereld. De beslissing kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld ZZP-ers die (ook) vanuit huis werken. Het moet wel gaan om een woning die gehuurd wordt. Van groot belang is te realiseren dat de werkkamer niet een zgn. kwalificerende werkruimte hoeft te zijn. Waar het om gaat is dat meer dan 10% van de gehuurde woning zakelijk wordt gebruikt.

Lees meer...