Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen 2022 gepubliceerd.
Er zijn diverse verduidelijkingen en verbeteringen doorgevoerd.

Het gaat onder andere om de volgende aanpassingen:

Nieuwe renseigneringsverplichting voor inhoudingsplichtigen (par. 1.3.1)

Uitoefenen van optierechten (par. 4.11)

Vergoeden van studiekosten kinderen werknemers; er een ‘let op’ is toegevoegd voor
de situatie dat een bv studiekosten van kinderen van de dga vergoedt. De Belastingdienst
maakt hierin een voorbehoud (par. 4.16.3).

In paragraaf 7 Premies werknemersverzekeringen berekenen zijn diverse wijzigingen
aangebracht.

In paragraaf 9 Loonbelasting/premies volksverzekeringen zijn diverse wijzigingen aangebracht.

Alle informatie over Salary split bij werken over de grens (par. 19.2) is verplaatst
naar een nieuw toegevoegde bijlage Salary split bij werken over de grens

par. 19.4.3: De looneis is verduidelijkt. Nu is verduidelijkt dat een ingekomen werknemer
meer dan € 39.467 moet verdienen. Als hij € 39.467 verdient voldoet hij niet aan de
looneis. Eerder kon aan het Handboek het vertrouwen worden ontleend dat een werknemer
met een loon van € 39.467 ook aan de looneis voldeed.
In de vorige versie van het Handboek stond dat tot de extraterritoriale kosten ook
het aanvragen van de 30%-regeling behoorde. Dat is niet het geval. De desbetreffende
bullet is daarom verwijderd. Deze kosten worden als zakelijke kosten behandeld.

De cafetariaregeling is verduidelijkt voor de situatie dat een werknemer een bijdrage
vergoed krijgt voor privégebruik voor gereedschappen, computers etc. De werkgever
moet dit als eindheffingsloon aanwijzen en de werkgever moet voldoen aan de gebruikelijkheidstoets
(par. 22.1.7).

Alle informatie over de Brexit (par. 19.7) is verplaatst naar een nieuw toegevoegde
bijlage Brexit.

Thuiswerkvergoeding (par. 23.1.2)

Er zijn diverse nieuwe paragrafen toegevoegd bij Rubrieken van de aangifte loonheffingen
(par. 29).

Bron: Belastingdienst 04-11-2022

 

Punt & Van de Weerdt