Selecteer een pagina
Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

Het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ is 17 juli jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel beoogt het zogenoemde excessief lenen van de eigen vennootschap te beteugelen.

Dit wetvoorstel heeft impact op de leenverhouding tussen de aanmerkelijkbelanghouder en de eigen vennootschap. Zo kan deze regeling verstrekkende gevolgen hebben als deze met leningen van de eigen vennootschap heeft geïnvesteerd in vastgoed. Met ingang van 2023 wordt namelijk het meerdere boven de € 500.000 dat is geleend belast in de inkomstenbelasting in box 2. Dit bedrag is het startpunt en wordt jaarlijks verhoogd met de hoogte van de schuld waarover al eerder belasting is betaald hetgeen jaarlijks resulteert in belastingheffing. Schulden aan de eigen vennootschap van de aanmerkelijkbelanghouder, zijn partner of van beide tezamen komen in aanmerking. Onder voorwaarden kan ook een met de aanmerkelijkbelanghouder verbonden persoon belastingheffing veroorzaken.

Uitgesloten van deze regeling zijn leningen die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning. Echter, deze geldt enkel als een recht van hypotheek op de eigen woning wordt verstrekt aan de eigen vennootschap, dit met uitzondering van eigenwoningschulden die zijn aangegaan voor 31 december 2022.

Graag anticiperen wij samen met u op deze komende verandering in de fiscale wetgeving. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 070 302 58 25 voor een vrijblijvende afspraak, zodat bestudeerd kan worden wat het beste te doen is in uw situatie.