Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

Wonen gehuwden niet samen? Dan zijn zij fiscaal gezien toch fiscaal partners van elkaar.
Pas wanneer een van de fiscaal partners een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank
indient of een verzoek tot scheiding van tafel en bed en een van de partners schrijft
zich op een ander adres in de BRP in, is niet langer sprake van fiscaal partnerschap.

Een echtpaar is in Las Vegas gehuwd. De partners wonen ieder in een eigen woning.
Een man heeft zijn aangifte inkomstenbelasting ingediend en daarbij aangegeven geen
fiscaal partner te hebben. Bij de aanslagregeling heeft de Belastingdienst de partners
wel als fiscaal partners aangemerkt. De Belastingdienst heeft de woning van de echtgenoot
als hoofdverblijf in aanmerking genomen, omdat de aangifte van de echtgenoot als eerste
bij de Belastingdienst is binnengekomen. Het aanmerken van de echtgenoten als fiscaal
partners heeft negatieve gevolgen voor de belastbare inkomsten uit eigen woning en
de aftrek van specifieke zorgkosten.
In geschil bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het fiscaal partnerschap van de echtgenoten.
De rechtbank stelt vast dat de echtgenoten gehuwd zijn en geen verzoek tot echtscheiding
bij de rechtbank is ingediend of een verzoek tot scheiding van tafel en bed. De man
en zijn echtgenoot zijn fiscaal partner van elkaar. De wettelijke bepalingen laten
in de situatie van de man geen andere uitleg toe. Toch verklaart de rechtbank het
beroep van de man gegrond. De inspecteur heeft namelijk de drempel voor de aftrek
van specifieke zorgkosten niet goed berekend.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 01-11-2022 (gepubl. 11-11-2022)

 

Punt & Van de Weerdt