Borgstelling dga voor schuld van BV

Lenende DGA onder vuur


Het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ is 17 juli jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel beoogt het zogenoemde excessief lenen van de eigen vennootschap te beteugelen.

Lees meer...