Kosten huurwoning met werkkamer aftrekbaar

Kosten huurwoning met werkkamer aftrekbaar


De Hoge Raad heeft een beslissing genomen over een vraag die al jarenlang de gemoederen bezig houdt in de fiscale wereld. De beslissing kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld ZZP-ers die (ook) vanuit huis werken. Het moet wel gaan om een woning die gehuurd wordt. Van groot belang is te realiseren dat de werkkamer niet een zgn. kwalificerende werkruimte hoeft te zijn. Waar het om gaat is dat meer dan 10% van de gehuurde woning zakelijk wordt gebruikt.

Lees meer...
Borgstelling dga voor schuld van BV

Tax blog editie 2


In deze tweede editie van Tax Blog zal worden gefocust op het traject nadat de belastingschuld is vastgesteld. Het te betalen bedrag op de aanslag is, op grond van de geldende fiscale regels, akkoord bevonden. Wat vervolgens nog resteert is het betalen van het verschuldigde bedrag aan belasting.

Lees meer...