Fiscale tips augustus 2016

Fiscale tips maart 2015


In dit nummer onder andere:


Lees meer

Het wetsvoorstel: aanpak schijnconstructies


Op 3 maart 2015 is het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Een wetsvoorstel dat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor uw onderneming.


Lees meer

Tax blog editie 3


De eigenwoningregeling is wellicht de meest bekende fiscale regeling van de inkomstenbelasting. De aftrek van de rente en kosten van de eigenwoningschuld heeft het voor velen mogelijk gemaakt om een woning in eigendom te verkrijgen.


Lees meer
Borgstelling dga voor schuld van BV

Tax blog editie 2


In deze tweede editie van Tax Blog zal worden gefocust op het traject nadat de belastingschuld is vastgesteld. Het te betalen bedrag op de aanslag is, op grond van de geldende fiscale regels, akkoord bevonden. Wat vervolgens nog resteert is het betalen van het verschuldigde bedrag aan belasting.


Lees meer

Tax Blog editie 1


Punt en Van de Weerdt Belastingadviseurs heeft een sterke band met sport en topsporters. Het is dan ook niet verrassend dat het eerste onderwerp van Tax Blog is gekoppeld aan de fiscale behandeling van het inkomen van topsporters. In deze blog zal worden gefocust op het gewijzigde OESO-commentaar bij het artiesten- en sportersartikel en welke potentiële mogelijkheden dit biedt aan de Nederlandse topsporter.


Lees meer