Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

De drempel voor MKB-bedrijven om in aanmerking te komen voor een financiële compensatie
voor hun hoge energierekening gaat omlaag. Bedrijven komen in aanmerking voor de tegemoetkoming
als ze ten minste 7% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Ook heeft de minister
laten weten dat de verbruiksdrempel komt te vervallen.

Minister Micky Adriaansens heeft dit aan de Tweede Kamer laten weten. Wel geeft de
minister aan dat het kabinet heeft tijd nodig om een uitvoerbare regeling te kunnen
maken. Daarom, en vanwege EU-staatssteunregels en de benodigde goedkeuring door de
Europese Commissie, kan de openstelling van de TEK duren tot het tweede kwartaal van
2023. De TEK gaat vervolgens met terugwerkende kracht gelden voor ondernemers voor
de periode november 2022 tot en met december 2023.
Op basis van de al aangekondigde gedetailleerdere uitwerking stelt het kabinet nu
vast dat het niet terecht is om de energiebelasting – een vast deel van de energiekosten
dat niet in dezelfde mate sterk stijgt als de verbruikskosten – een variabel in plaats
van een vast onderdeel te laten zijn van de berekening waarmee de energie-intensiviteit
in de TEK wordt bepaald. Dat verandert niets aan de doelgroep van de TEK: enkele tienduizenden
kleinere MKB-ondernemingen. Maar het leidt er wel toe dat het percentage energie-intensiviteit
waaraan een ondernemer moet voldoen omlaag gaat van 12,5% naar 7%.

Minimum drempelprijs De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven
in het Nederlandse Handelsregister. De eerder aangekondigde eis van een jaarlijks
verbruik van hoger dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit is inmiddels
komen te vervallen. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kuub gas en € 0,35
per kilowattuur elektriciteit.

Acute problemen Een deel van de energie-intensieve MKB’ers zit nu al in acute problemen en heeft
nog de winter van 2022/2023 te gaan. Daarom is eerder besloten om tot de openstelling
van de TEK coulant om te gaan met individuele ondernemers die een verzoek voor uitstel
van belasting indienen. Ook zijn financiële dienstverleners, zoals banken, bereid
gevonden om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit zoals voorschotten.
Het kabinet heeft bovendien voor het MKB € 500 miljoen extra aan verduurzamingsfinanciering
beschikbaar en de BMKB Groen-regeling geopend.

Informatie voor ondernemers via RVO en KvK RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van EZK. Op RVO.nl
is voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte-pagina’ opengesteld, waarbij MKB’ers
na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK.

Bron: MKB-Nederland en VNO-NCW 11-11-2022 en Min. EZK 09-11-2022

 

Punt & Van de Weerdt