Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​Als alleen een natuurlijk persoon ondernemingsactiviteiten verricht maar in zijn aangifte
omzetbelasting stelt dat een cv btw-ondernemer is, kan de fiscus btw naheffen en een
boete opleggen.

Bij de controle van de btw-aangifte onder de naam van een bedrijf en een cv stelt
de controlerend ambtenaar vast dat alleen sprake is van een beherend vennoot. De ambtenaar
verzoekt deze beherend vennoot diverse malen tevergeefs om een vennootschapscontract
te overleggen. Evenmin is sprake van een administratie waarin het kapitaal van de
commanditaire vennoot staat vermeld. Verder zijn de resultaten van het bedrijf nergens
verantwoord voor een winstbelasting. Bovendien is de bankrekening van de cv gebruikt
voor uitgaven met een privékarakter. Alleen de beherend vennoot heeft de beschikkingsmacht
over deze bankrekening. De Belastingdienst stelt daarom dat de vennoot een onjuiste
aangifte omzetbelasting heeft ingediend. De vennoot krijgt naheffingsaanslagen omzetbelasting
en een vergrijpboete van € 10.698 opgelegd. Hof Amsterdam vindt de naheffing terecht.
Maar het hof verlaagt de boete naar € 8.550 omdat niet steeds sprake was van opzet
en omdat de redelijke termijn is overschreden.
Bron: Hof Amsterdam 17-01-2023 (gepubl. 31-05-2023) 

Punt & Van de Weerdt