Selecteer een pagina
Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

Tax Update

Home » Tax Update

Provincies pleiten voor verlaagd btw-tarief streekproducten

Provincies pleiten voor verlaagd btw-tarief streekproducten

​ Het moet aantrekkelijker worden voor consumenten om lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel te kopen. Een verlaging van de btw op biologische en streekproducten kan volgens daarbij helpen. Dat stellen de twaalf Nederlandse provincies in een gezamenlijk rapport. Het...

Lees meer
UBO-register mag van EU-Hof niet openbaar zijn voor publiek

UBO-register mag van EU-Hof niet openbaar zijn voor publiek

​ Het Hof van Justitie oordeelt dat het te ver gaat om een register met gegevens over uiteindelijk belanghebbenden open te stellen voor de hele bevolking van een lidstaat. Vennootschappen en andere juridische entiteiten in EU-lidstaten zijn verplicht actuele...

Lees meer
Overgangsperiode thuiswerkende grensarbeiders verlengd

Overgangsperiode thuiswerkende grensarbeiders verlengd

​ Uit berichtgeving op de site van SVB blijkt dat de afspraak dat grenswerkers die in België of Duitsland wonen thuis kunnen blijven werken zonder gevolgen voor hun sociale zekerheid tot 30 juni 2023 is verlengd. De huidige afspraak geldt tot 1 januari 2023. In een...

Lees meer
Ook echtgenoten die niet samenwonen zijn fiscaal partners

Ook echtgenoten die niet samenwonen zijn fiscaal partners

​ Wonen gehuwden niet samen? Dan zijn zij fiscaal gezien toch fiscaal partners van elkaar. Pas wanneer een van de fiscaal partners een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indient of een verzoek tot scheiding van tafel en bed en een van de partners schrijft zich...

Lees meer
Ook bijzondere beloning voor mannen hoger dan voor vrouwen

Ook bijzondere beloning voor mannen hoger dan voor vrouwen

​ In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld € 5.250 aan bijzondere beloningen uitgekeerd, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6% meer dan in 2020. Vooral in de bedrijfstakken informatie en communicatie, financiële dienstverlening,...

Lees meer
Verhuurde onderneming kan ook geruisloos worden ingebracht

Verhuurde onderneming kan ook geruisloos worden ingebracht

​ De verhuurder van een materiële onderneming, kan de verhuurde onderneming geruisloos in een bv inbrengen. Hof Amsterdam heeft de geruisloze inbreng toegestaan, mits de verhuurder bij de waardeontwikkeling van zijn onderneming belang blijft houden. Een ondernemer...

Lees meer
Hoge Raad verkort periode berekening belastingrente

Hoge Raad verkort periode berekening belastingrente

​ De Hoge Raad vindt het niet aanvaardbaar dat de Belastingdienst de belastingrente berekent over een periode waarin de Belastingdienst al heeft beschikt over dat belastingbedrag. De belastingrenteregeling in de AWR wijkt daardoor af van de renteverzuimregeling en dat...

Lees meer
Bewijslast voor toepassing 2%-tarief OVB bij verkrijger

Bewijslast voor toepassing 2%-tarief OVB bij verkrijger

​ In 2020 is het tarief voor de overdrachtsbelasting 2% als de onroerende zaak bestemd is om als woning te dienen. Bij verkrijging van een onroerende zaak rust op de verkrijger de bewijslast dat de verkregen onroerende zaak ten tijde van de verkrijging naar zijn aard...

Lees meer
Steeds meer personeel reist eersteklas

Steeds meer personeel reist eersteklas

​ Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om hun personeel eersteklas per trein te laten reizen. Redenen zijn de steeds vollere treinen en de krappe arbeidsmarkt. Dat dit wat extra kost, maakt werkgevers niet uit. BNR heeft gegevens hierover opgevraagd bij...

Lees meer
Geen wijziging in bouwkundige constructie, geen nieuwbouw

Geen wijziging in bouwkundige constructie, geen nieuwbouw

​ In een recent arrest licht de Hoge Raad het begrip ‘in wezen nieuwbouw’ voor de omzetbelasting nader toe. Uitsluitend wijzigingen in de bouwkundige constructie kunnen leiden tot ‘in wezen nieuwbouw’. Op 14 december 2018 koopt een S.À R.L. een ongebruikt hotelgebouw....

Lees meer
Handboek Loonheffingen 2022, uitgave oktober 2022

Handboek Loonheffingen 2022, uitgave oktober 2022

​ De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen 2022 gepubliceerd. Er zijn diverse verduidelijkingen en verbeteringen doorgevoerd. Het gaat onder andere om de volgende aanpassingen: Nieuwe renseigneringsverplichting voor...

Lees meer
Aanlevering gegevens uitbetaalde bedragen aan derden wijzigt

Aanlevering gegevens uitbetaalde bedragen aan derden wijzigt

​ Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop men de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden (IB 47) kan aanleveren. Vanaf die datum moet ook het BSN weer worden aangeleverd. Voor het aanleveren van de gegevens voor uitbetaalde bedragen aan derden (nieuwe...

Lees meer
Geen aanmerkelijk belang? Geen aftrek borgstellingsverlies!

Geen aanmerkelijk belang? Geen aftrek borgstellingsverlies!

​ De afwaardering van een regresvordering die verband houdt met borg staan voor schulden is geen verlies uit terbeschikkingstelling als borgsteller geen aanmerkelijk belang meer heeft in de bv. Op 14 augustus 2008 heeft een man een overeenkomst van borgtocht gesloten...

Lees meer
Gebruik gereconstrueerde rittenregistratie toch toegestaan

Gebruik gereconstrueerde rittenregistratie toch toegestaan

​ Uit een zaak voor Rechtbank Noord-Nederland blijkt dat het gebruik van een achteraf opgestelde rittenregistratie soms toch is toegestaan. De Belastingdienst past op het fiscale loon van een dga een correctie toe van € 17.125 vanwege het privégebruik van de auto van...

Lees meer
(Verbruiks)drempel voor compensatie energiekosten MKB omlaag

(Verbruiks)drempel voor compensatie energiekosten MKB omlaag

​ De drempel voor MKB-bedrijven om in aanmerking te komen voor een financiële compensatie voor hun hoge energierekening gaat omlaag. Bedrijven komen in aanmerking voor de tegemoetkoming als ze ten minste 7% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Ook heeft de...

Lees meer
Harde eis voor btw-aftrek op basis van werkelijk gebruik

Harde eis voor btw-aftrek op basis van werkelijk gebruik

​ Een btw-ondernemer mag de aftrekbare voorbelasting alleen berekenen op basis van werkelijk gebruik als dat gebruik nauwkeurig is vast te stellen. Dat deze methode nauwkeuriger is dan de pro rata-methode op basis van omzetverhouding, is op zich onvoldoende. Binnen...

Lees meer
Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd

​ De eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ is gepubliceerd. In de nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2023 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. Opvallend is de mogelijkheid om vanaf 2023 het toegepaste...

Lees meer
Pas kostenaftrek na stopzetten opting-in verklaring

Pas kostenaftrek na stopzetten opting-in verklaring

​ Een arbeidskracht die heeft gekozen voor opting-in en die kosten in mindering wil brengen op resultaat uit overige werkzaamheden, moet daarvoor eerst de opting-in beëindigen. Hof Arnhem-Leeuwarden moet beoordelen of een gemeenteraadslid over de jaren 2014–2016 een...

Lees meer
Fiscale Eindejaarstips 2022/2023

Fiscale Eindejaarstips 2022/2023

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2023, terwijl andere zaken juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen. In ieder geval zijn er diverse...

Lees meer
Prinsjesdagspecial Belastingplan 2023

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2023

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2023 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota. De special is verdeeld in de...

Lees meer
Fiscale Eindejaarstips 2021/2022

Fiscale Eindejaarstips 2021/2022

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2022, terwijl andere zaken juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen. In ieder geval zijn er diverse...

Lees meer
Prinsjesdagspecial Belastingplan 2022

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2022

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2022 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: - maatregelen COVID-19; - maatregelen ondernemingen; - maatregelen werkgever; -...

Lees meer