Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​Het niet kunnen inloggen met eHerkenning is geen reden om geen aangifte te kunnen
doen. De Belastingdienst voorziet in een alternatief inlogmiddel voor rechtspersonen
die (nog) geen eHerkenning kunnen aanschaffen, omdat men zich niet kan inschrijven
in het Handelsregister.

Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in antwoord op een verzoek om informatie over
gegevens van de omzetbelasting met betrekking tot de verzuimboetes in verband met
eHerkenning. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Naar aanleiding
van het verzoek is een document aangetroffen. In het besluit op het verzoek beantwoordt
de staatssecretaris deels de vragen die in het verzoek staan.De staatssecretaris verwijst ook naar het arrest van de Hoge Raad van 2 december 2022
waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat er wel een wettelijke grondslag is voor het
verplicht gebruik van eHerkenning.De aangiftetermijn is nooit overschreden. In alle gevallen is er gelegenheid gegeven
om op een andere manier aangifte te doen, indien zij binnen de doelgroep vielen die
nog geen eHerkenning middel konden aanschaffen. Opties zijn: compensatie voor het
inschakelen van een intermediair, aangifte doen op papier en alsnog inloggen op het
oude PDO portaal.
Bron: MvF 08-08-2023 

Punt & Van de Weerdt