Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​Als de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling al is gebruikt, kan de eigenwoningvrijstelling
alleen worden gebruikt als een inhaalschenking mogelijk is. Die is voor 2018 niet
mogelijk.

Een vrouw doet in 2010 een beroep op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling in verband
met een schenking van haar ouders van € 24.000. In 2018 ontvangt zij schenkingen van
haar ouders van € 5.353 en € 48.600, in totaal € 53.953. Zij doet een beroep op de
eenmalig verhoogde vrijstelling ten behoeve van de eigen woning, die op dat moment
€ 100.800 bedraagt. De inspecteur weigert toepassing van de eigenwoningvrijstelling,
maar kent uiteindelijk wel de schenkvrijstelling toe voor de € 5.353 (de maximale
‘normale’ verhoogde vrijstelling).
Eigenwoningvrijstelling niet van toepassing Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de schenkvrijstelling voor de eigen woning
terecht is geweigerd. Het staat vast dat de vrouw volgens de wettekst geen recht heeft
op de vrijstelling omdat zij de verhoogde vrijstelling al eerder heeft genoten. De
inspecteur heeft gewoon de wet toegepast, dus er is geen sprake van een schending
van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Er kan geen vertrouwen worden ontleend
aan het feit dat de broer van de vrouw wél de eigenwoningvrijstelling kon toepassen.
Het ging daar om een schenking in 2014, waarvoor een zogenoemde inhaalschenking mogelijk
was. In 2018 bestond die mogelijkheid niet (meer), en de wetgever kon er voor kiezen
om geen inhaalschenking toe te staan in het geval van de vrouw. De rechtbank kan de
vrijstelling ook niet toekennen op grond van de redelijkheid en billijkheid.
Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 16-05-2023 (gepubl. 02-06-2023) 

Punt & Van de Weerdt