Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​Overdrachtsbelasting wordt geheven over de waarde van de onroerende zaak op het moment
van verkrijging. Die waarde is de waarde in het economische verkeer, maar ten minste
het bedrag van de tegenprestatie.

Een man en vrouw kopen op 18 mei 2022 gezamenlijk een woning voor € 395.000. De man
en vrouw zijn in 2022 jonger dan 35 jaar. Een taxateur heeft de woning op 11 mei 2022
getaxeerd op € 430.000. Op 1 augustus 2022 is de woning geleverd. De man en vrouw
hebben € 8.600 (2% over € 430.000) overdrachtsbelasting voldaan, maar hebben bezwaar
gemaakt tegen de voldoening van deze overdrachtsbelasting. Het bezwaar is afgewezen.
Bij Rechtbank Den Haag is in geschil wat de maatstaf van heffing is en of de startersvrijstelling
van toepassing is.
Taxatierapport betrouwbaar De inspecteur wijst allereerst naar het taxatierapport. Volgens de rechtbank biedt
het taxatierapport overtuigend steun voor het oordeel dat de waarde van de woning
in het economische verkeer hoger is dan de overeengekomen koopsom. De waarde is drie
maanden voor de datum waarop de woning is verkregen bepaald, in een stijgende woningmarkt.
De getaxeerde waarde is € 35.000 hoger dan de koopsom, dit is geen marginale afwijking.
Verder zijn er volgens de rechtbank geen aanwijzingen dat het taxatierapport onzorgvuldig
tot stand zou zijn gekomen.
Woning niet in het openbaar aangeboden Ook is de woning niet door tussenkomst van een aankoop- of verkoopmakelaar in het
openbaar aangeboden. De woning is dus niet op de meest geschikte wijze na de beste
voorbereiding verkocht aan de meestbiedende gegadigde. Het gelijk is aan de inspecteur.
De startersvrijstelling overdrachtsbelasting is niet van toepassing.
Bron: Rb. Den Haag 23-11-2023 (gepubl. 11-03-2024). 

Punt & Van de Weerdt