Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

Het loon van een werknemer, die vertrekt zonder dat dit iets te maken heeft met de
coronacrisis, moet men uit de toetsloonsom halen om te voorkomen dat de NOW-subsidie
onredelijk laag uitpakt.

Een bedrijf houdt zich bezig met reclame- en marketingadvies, softwareontwikkeling
en grafisch ontwerp. Deze onderneming vraagt op 6 april 2020 een tegemoetkoming in
de loonkosten aan op grond van de NOW-1. Zij verwacht namelijk een omzetverlies van
82% over de periode maart tot en met mei 2020. Het UWV kent de onderneming op 10 april
2020 een tegemoetkoming van € 67.560 toe, waarvan € 54.045 als voorschot is betaald.
Bij deze tegemoetkoming is het UWV uitgegaan van de loonsom van het bedrijf in januari
2020. Bij het maken van de definitieve berekening van de tegemoetkoming komt het UWV
op een lager bedrag uit. Dat komt niet alleen doordat het bedrijf in werkelijkheid
maar 67% omzetverlies leidt. Daarnaast speelt een rol dat de loonsom van het bedrijf
is gedaald in de subsidieperiode. Een werknemer is namelijk per 1 februari 2020 uit
dienst getreden.
De desbetreffende werknemer was echter al vertrekkende zonder dat dit enige relatie
tot de coronacrisis had. De werkgever vindt daarom dat het UWV niet zo’n grote vermindering
heeft mogen toepassen op de NOW-1-tegemoetkoming. Rechtbank Amsterdam is het met haar
eens. Bij een daling van de loonsom mag het UWV de NOW verminderen. Maar daarbij moet
het UWV wel een belangenafweging maken. In deze zaak is bij de definitieve subsidie
de volledige loonsom van de weggevallen loondoorbetalingsverplichting in mindering
gebracht zonder rekening te houden met het omzetverlies. In het voorschot is de loonsom
wel met het percentage omzetverlies vermenigvuldigd. De werkgever moet per saldo meer
subsidie over deze loonsom terugbetalen dan in het voorschot aan subsidie is opgenomen
en betaald. Dat is niet evenredig en past evenmin bij de doelstelling van de NOW-1.

De rechtbank verplicht het UWV om in de nieuwe berekening het loon van de vertrekkende
werknemer uit de loonsom van januari 2020 te halen. Het UWV mag wel rekening houden
met het gegeven dat vanaf 1 februari 2020 de loonsom is gedaald. Een werkgever heeft
geen recht op subsidie voor het loon van een werknemer die al voor aanvang van de
subsidieperiode uit dienst was.

Bron: Rb. Amsterdam 22-12-2022 (gepubl. 25-01-2023)

 

Punt & Van de Weerdt