Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​Constateert de Belastingdienst dat op één dag met betrekking tot verschillende auto’s
niet is voldaan aan de voorwaarden van de handelaarskentekenregeling? Dan nog mag
de fiscus maar één keer motorrijtuigenbelasting naheffen.

Tot de bedrijfsvoorraad van de houder van een handelaarskenteken behoren onder andere
een Fiat Panda en een Volkswagen Polo. Op 22 mei 2022 is met beide auto’s gebruik
gemaakt van de openbare weg zonder dat de handelaarskentekenplaten over de originele
kentekenplaten zijn aangebracht. Daarom heeft de Belastingdienst de kentekenhouder
twee naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting (MRB) inclusief verzuimboetes opgelegd.
De kentekenhouder gaat daartegen in bezwaar en beroep. Hij stelt dat hij de handelaarskentekenplaten
zichtbaar achter de ruiten van de auto’s heeft geplaatst. Hij heeft niet geweten dat
dit onvoldoende was.
Geen sprake van afwezigheid van alle schuld Rechtbank Den Haag wijst erop dat de Belastingdienst MRB kan naheffen als men niet
voldoet aan de voorwaarden van de handelaarskentekenregeling. Het naheffingstijdvak
is in principe twaalf maanden. Daarbij is de laatste dag de dag waarop de fiscus constateert
dat niet aan de voorwaarden is voldaan. De rechtbank haalt uit deze omschrijving dat
de inspecteur maar één naheffingsaanslag mag opleggen als hij op dezelfde dag meerdere
keren vaststelt dat niet aan de voorwaarden is voldaan. Dit geldt ook als de waarnemingen
betrekking hebben op verschillende auto’s. Omdat in deze zaak beide waarnemingen zeer
kort na elkaar op dezelfde dag hebben plaatsgevonden, heeft de Belastingdienst maar
één naheffingsaanslag mogen opleggen. Daarom vernietigt de rechtbank een naheffingsaanslag.
De boete over de andere aanslag blijft in stand. Een houder van een handelaarskenteken
moet namelijk zich bewust zijn van de voorwaarden van de regeling, aldus de rechtbank.
Bron: Rb. Den Haag 26-06-2023 (gepubl. 19-09-2023). 

Punt & Van de Weerdt