Prinsjesdagspecial - belastingplan 2020


In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2020 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

Lees meer...

Prinsjesdagspecial - belastingplan 2019


In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2019 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij.
Lees meer...
dga met schulden aan de eigen BV!

Belangrijk nieuws voor dga met schulden aan de eigen BV!


Op Prinsjesdag is zoals te doen gebruikelijk het Belastingplan voor het volgende jaar gepresenteerd. De focus van de fiscale discussie richt zich op de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Iets waar een dga in Nederland geen fiscaal voordeel van zal hebben. De afschaffing is overigens opgenomen in een apart wetsvoorstel wat doet vermoeden dat het Kabinet rekening houdt met de mogelijkheid dat het niet door beide Kamers zal komen.

Lees meer...

Fiscale eindejaarstips 2017 - 2018


Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2018, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in deze eindejaarstips.

 

Lees meer...
Fiscale tips augustus 2016

Fiscale tips augustus 2016


In deze editie geven wij u weer vele fiscale tips. O.a. Verstrekken hypotheekverklaring maakt lening nog niet zakelijk, Hoge Raad zet vraagtekens bij antiwinstdrainage renteaftrekbeperking, Vereenvoudiging teruggaaf btw bij niet betalen in de maak, Structureel verhoogde schenkingsvrijstelling in 2017, Cafetariastelsel moet realiteitswaarde hebben vragen aan de Hoge Raad.

Lees meer...
Borgstelling dga voor schuld van BV

Borgstelling dga voor schuld van BV


De Hoge Raad moet zich binnenkort uitlaten over een interessante vraag.

Een dga had zich in 2007 borg gesteld jegens een bank voor een schuld van 150.000 euro die zijn BV aanging bij die bank. De BV ging in mei 2010 failliet en de bank verzocht de dga in 2011 om 110.000 euro aan de bank te betalen. In 2011 bereikte de dga een compromis met de bank om 30.000 euro te betalen tegen finale kwijting.
Lees meer...
Borgstelling dga voor schuld van BV

Tax blog editie 2


In deze tweede editie van Tax Blog zal worden gefocust op het traject nadat de belastingschuld is vastgesteld. Het te betalen bedrag op de aanslag is, op grond van de geldende fiscale regels, akkoord bevonden. Wat vervolgens nog resteert is het betalen van het verschuldigde bedrag aan belasting.

Lees meer...