Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​Ook al ziet een navorderingsaanslag niet op de inkomsten uit eigen woning, toch betekent
zo’n aanslag dat fiscale partners hun verdeling van die inkomsten mogen herzien.

Twee echtgenoten hebben samen een eigen woning. Bovendien drijft de vrouw samen met
haar zus een onderneming. Het betreft een maatschap die onder andere groente-, wortel-
en knolgewassen teelt. De vrouw geeft in haar aangiftes inkomstenbelasting over 2014
en 2015 haar aandeel in de maatschap niet op. Haar echtgenoot krijgt het negatieve
saldo aan inkomen uit eigen woning toebedeeld. Naderhand laat de vrouw de Belastingdienst
weten per abuis haar winstaandeel in twee aangiftes niet te hebben opgegeven. Ook
vraagt zij samen met haar echtgenoot om een andere verdeling van het negatieve inkomen
uit eigen woning. Bij het opleggen van de navorderingsaanslagen wijst de inspecteur
echter het verzoek om een andere verdeling af. Hij stelt dat voor wat betreft de verdeling
van de eigen woning de aanslagen onherroepelijk vaststaan. De vrouw begint daarop
een beroepsprocedure.
Navorderingsaanslag mag op ander inkomen zien Hof Den Haag haalt uit de wettekst dat fiscale partners hun gekozen verdeling van
gemeenschappelijke inkomsten mogen wijzigen zolang de navorderingsaanslag nog niet
onherroepelijk vaststaat. Daarbij maakt het volgens het hof niet uit of de navorderingsaanslag
betrekking heeft op gemeenschappelijke inkomsten of niet. In dit geval is de navorderingaanslag
opgelegd in verband met de verhoging van de winst uit onderneming. Maar deze omstandigheid
sluit dus niet uit dat de echtgenoten de verdeling van het inkomen uit eigen woning
wijzigen.
Bron: gerechtshof Den Haag 7 juni 2023. 

Punt & Van de Weerdt