Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​Een ontslagvergoeding is onbelast als de ontslagvergoeding onvoldoende verband houdt
met de dienstbetrekking.

Een aan de TU Delft afgestudeerde ingenieur is in 1991 als statutair bestuurder benoemd
bij een bedrijf. Deze bestuurder meldt zich in 2017 ziek vanwege een psychiatrische
aandoening. Op 26 november 2018 heeft de aandeelhouder van de onderneming besloten
tot benoeming van een andere bestuurder en de ingenieur eervol ontslag als bestuurder
verleend. De ingenieur vecht het ontslagbesluit succesvol aan bij de kantonrechter.
De kantonrechter heeft een billijke vergoeding van € 400.000 aan de ingenieur toegekend.
De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat het bedrijf als werkgever ernstig verwijtbaar
heeft gehandeld. Het bedrijf heeft bij de uitbetaling van de billijke vergoeding loonheffingen
ingehouden. De bestuurder is het hier niet mee eens en gaat in beroep bij Rechtbank
Gelderland
Oordeel De gedragingen die hebben geleid tot het oordeel van de kantonrechter dat sprake is
van ernstig verwijtbaar handelen, betreffen gedragingen die het bedrijf heeft verricht
in de hoedanigheid van werkgever en in de verhouding tussen werkgever en werknemer.
Dit geldt ook voor de handelingen van het bedrijf voor het ontslagbesluit als bestuurder,
hoewel deze handelingen als werkgever laakbaar zijn. Daarom kan niet worden geoordeeld
dat de aan de bestuurder toegekende billijke vergoeding onvoldoende verband houdt
met de dienstbetrekking. Het bedrijf heeft terecht loonheffingen ingehouden op de
uitgekeerde ontslagvergoeding.
Bron: Rb. Gelderland 02-06-2021 (gepubl. 12-03-2024). 

Punt & Van de Weerdt