Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​Een voornemen om een onderneming toekomstbestendig te maken is op zichzelf onvoldoende
om een heretikettering van vermogensbestanddelen te rechtvaardigen.

Twee broers exploiteren via een maatschap een legkippenbedrijf op een adres, waar
een van de broers woont. Deze broer houdt ook alle aandelen in een bv, die weer de
eigendom heeft van de gebouwen waarin de maatschap haar onderneming drijft. De andere
broer brengt op 1 januari 2016 onder meer zijn eigen woning en € 146.385 aan spaargelden
in de maatschap in. De inbrengwaarde van de woning is vastgesteld op € 211.000. Bij
de woning behoren oude stallen die vroeger voor een melkveebedrijf zijn gebruikt.
Op 29 september 2017 overlijdt de broer die zijn eigen woning en spaargeld heeft ingebracht.
De overgebleven broer is de enig erfgenaam. Hij past de bedrijfsopvolgingsregeling
(BOR) ook toe op de woning die en het spaargeld dat hij van zijn broer heeft geërfd.

Nieuw feit aanwezig De inspecteur volgt eerst de aangifte erfbelasting. Maar naar aanleiding van een boekenonderzoek
legt hij de erfgenaam een navorderingsaanslag erfbelasting op. De Belastingdienst
meent namelijk dat de woning en het spaargeld geen ondernemingsvermogen vormen. De
man gaat vervolgens in beroep tegen de navorderingsaanslag. Hij stelt dat de fiscus
niet mag navorderen vanwege het ontbreken van een nieuw feit. Maar Rechtbank Zeeland-West-Brabant
oordeelt dat wel sprake is van een nieuw feit. De inspecteur heeft ervan mogen uitgaan
dat de ingediende aangifte erfbelasting juist was. Hij was niet verplicht het dossier
voor de inkomstenbelasting te raadplegen. Daardoor is de informatie die hij later
heeft verkregen van de IB-inspecteur over de inbreng van de eigen woning en het spaargeld
een nieuw feit.
Voornemen is niet uitgevoerd Daarna stelt de man dat het inbrengen van de woning en het spaargeld in de maatschap
nodig is geweest om de onderneming toekomstbestendig te maken. Daardoor zou het spaargeld
verplicht ondernemingsvermogen en de eigen woning keuzevermogen zijn. Maar de rechtbank
constateert dat de erflater tot 2016 zijn eigen woning en het spaargeld heeft geëtiketteerd
als privévermogen. Onder bijzondere omstandigheden is een heretikettering mogelijk.
Volgens de rechtbank heeft alleen een voornemen bestaan om de onderneming toekomstbestendig
te maken. Deze omstandigheid rechtvaardigt geen heretikettering van de woning of het
spaargeld. De man maakt evenmin aannemelijk dat het spaargeld uitsluitend voor de
onderneming is gebruikt. De fiscus heeft daarom terecht de toepassing van de BOR op
de eigen woning en het spaargeld geweigerd.
Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 16-10-2023 (gepubl. 26-10-2023). 

Punt & Van de Weerdt