Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​Hof Amsterdam bevestigt dat de inspecteur geen van de aangifte afwijkende aanslag
mag opleggen als de belastingcorrectie lager is dan een bepaald bedrag. Dit geldt
zelfs bij een inkomenscorrectie van meer dan € 500.

In deze zaak heeft de Belastingdienst bij het opleggen van een voorlopige aanslag
inkomstenbelasting aanvankelijk de aangifte van een vrouw gevolgd. Later stelt de
Belastingdienst vragen aan de vrouw over afgetrokken zorgkosten. Uiteindelijk stelt
de inspecteur dat de vrouw € 623 te veel aan zorgkosten heeft afgetrokken. Hij legt
daarom de vrouw een aanslag op waarbij hij afwijkt van haar aangifte. De vrouw moet
daardoor nog eens € 167 aan inkomstenbelasting en belastingrente betalen. Volgens
de vrouw is dit in strijd met het correctiebeleid van de fiscus. Maar de Belastingdienst
stelt de aanslag te mogen opleggen omdat de inkomenscorrectie meer dan € 500 bedraagt.
In hoger beroep stelt het hof de vrouw in het gelijk. Volgens het hof brengt een redelijke
uitleg van het correctiebeleid mee dat een correctie achterwege blijft als de bij
te betalen belasting minder dan € 225 is. Ook als de inkomenscorrectie boven het maximum
komt.
Bron: Hof Amsterdam 21-03-2023 

Punt & Van de Weerdt