Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​De Tweede Kamer heeft op donderdag 26 oktober 2023 tot diep in de nacht gestemd over
het Belastingpakket 2024. Er zijn diverse amendementen aangenomen zoals het voorstel
om al in 2024 de expatregeling te versoberen.

Hieronder de meest opvallende aangenomen amendementen uit het Wetsvoorstel Belastingplan
2024 en de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024.

Amendement over verhoging van de tarieven van box 2 en 3 met twee procentpunt en een
verhoging van de bankenbelasting met € 150 miljoen Aanvankelijk zou het toptarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) per 1 januari
2024 voor een inkomen boven de € 67.000 31% bedragen en voor box 3 34%. Tijdens de
stemming over het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen
dat het toptarief in box 2 en box 3 per 1 januari 2024 met twee procentpunt verhoogt.
Daarmee komt voor 2024 het toptarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang uit op 33%
en het tarief voor box 3 op 36%.

Amendement over het verminderen van de verlaging van de MKB-winstvrijstelling met
0,61 procentpunt De MKB-winstvrijstelling bedraagt per 1 januari 2024 13,31% in plaats van de eerder
voorgestelde 12,7%.

Amendement over het niet doorgaan van de afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting
voor giften onder de € 100.000 en de verlaging van het maximumbedrag voor excessief
lenenDe afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften is met
dit amendement teruggedraaid. Om dit te bekostigen wordt het maximumbedrag dat kan
worden geleend bij een eigen vennootschap verlaagd. Vanaf 2024 kan maximaal € 500.000
van de eigen vennootschap worden geleend. Tot 1 januari 2024 is het maximumbedrag
€ 700.000.

Amendement over het versoberen van de zgn. 30%-regeling Vanaf 2024 kan voor een ingekomen werknemer het voordeel gedurende de eerste 20 maanden
forfaitair worden vastgesteld op 30% van het belastbare loon. Voor de volgende periode
van 20 maanden is het voordeel 20% van het belastbare loon en vervolgens voor de laatste
periode van 20 maanden is maximaal 10% van het belastbare loon forfaitair onbelast
te vergoeden. De huidige regeling om de werkelijke kosten vergoed te krijgen, blijft
bestaan. Voor werknemers die in het laatste loontijdvak van 2023 een beschikking voor
de 30%-regeling hebben, gaat overgangsrecht gelden. Het amendement meldt niet hoe
dit overgangsrecht er uit komt te zien.

Gewijzigd amendement over aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling en schenk-
en erfrecht voor familiebedrijven In het wetvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten wordt het
lage percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde van de bedrijfsopvolgingsregeling
in de schenk- en erfbelasting (BOR) vanaf 2025 verlaagd van 83% naar 70%. Het amendement
wijzigt de aanpassing van dit percentage van 70 in 75. Door het amendement vervalt
per 1 januari 2025 de voorwaarde van ten minste 0,5% als de verkrijger een bloed-
of aanverwant in de neergaande lijn is van een rechtsvoorganger die een indirect aanmerkelijk
belang hield in dat andere lichaam. Om de aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling
te financieren, wordt de vrijstelling in box 3 vanaf 2025 voor groene beleggingen
verlaagd naar € 30.000 (voor fiscaal partners: € 60.000).

Bron: Tweede Kamer 26-10-2023 

Punt & Van de Weerdt