Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​Rechtbank Noord-Holland heeft het belastbare rendement op altcoins, die sterk in koers
waren gedaald, op nihil gezet.

Op grond van de wettekst is het box 3-inkomen van een vrouw over 2018 vastgesteld
op € 5.064. De vrouw stelt dat dit rendement te hoog is en dat zij recht heeft op
rechtsherstel. Zij betwist onder meer dat een deel van haar bezittingen, een aangehouden
hoeveelheid cryptovaluta (altcoins), box 3-bezittingen zijn. De rechtbank verwerpt
dit standpunt. De wet bepaalt dat overige vermogensrechten met een waarde in het economische
verkeer bezittingen zijn. Daarbij is het begrip ‘vermogensrecht’ in de inkomstenbelasting
ruimer dan in het burgerlijk wetboek. Cryptovaluta zijn daarom vermogensrechten. Bovendien
verhandelt men cryptovaluta in het economische verkeer en voorziet hen van een koerswaarde.
Door deze omstandigheden kwalificeren altcoins en andere cryptovaluta als bezittingen
in box 3.
Werkelijk rendement op cryptovaluta was negatief Vervolgens is de vraag of de box 3-heffing over de altcoins te hoog is. De vrouw
maakt aannemelijk dat de altcoins een zeer volatiele belegging vormen. De waarde van
deze belegging fluctueert sterk, maar heeft in 2018 een sterk dalende tendens laten
zien. Ook verklaart de vrouw geloofwaardig dat in 2018 geen onttrekkingen uit de altcoins
bezittingen hebben plaatsgevonden. Zij heeft alleen een storting van € 6.000 gedaan.
Ten slotte heeft de koerswaarde van de altcoins op 1 januari 2018 en 1 januari 2019
€ 154.016 respectievelijk € 5.987 bedragen. De rechtbank berekent het werkelijk rendement
op € 5.987 -/- € 154.016 -/- € 6.000 = € 154.029 negatief. Dit werkelijk rendement
werkt zeer sterk af van het forfaitaire rendement, ook na de toepassing van de Wet
rechtsherstel box 3. Daarom biedt de rechtbank verder rechtsherstel door het belastbare
rendement op de altcoins op nihil te stellen.
Bron: Rb. Noord-Holland 14-09-2023 (gepubl. 27-10 2023). 

Punt & Van de Weerdt