Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​De internetconsultatie voor de Wet werkelijk rendement box 3 is gestart en sluit op
20 oktober 2023.

Het demissionaire kabinet heeft een internetconsultatie gestart met betrekking tot
de Wet werkelijk rendement box 3. Onder het nieuwe stelsel is het werkelijk rendement
belast. Het werkelijk rendement omvat het directe rendement en indirecte rendement.
Voorbeelden van direct rendement zijn rente, huur en dividend met aftrek van kosten.
Indirect rendement bestaat uit de positieve of negatieve waardeontwikkeling van bijvoorbeeld
aandelen of vastgoed. In principe is sprake van het jaarlijks belasten van de waardeontwikkeling
(vermogensaanwasbelasting). Als sprake is van een verlies, zijn de verliezen te verrekenen
worden met box 3-inkomen uit andere jaren. Maar er zal sprake zijn van een verliesdrempel.
Vermogenswinstbelasting en heffingvrij inkomen Voor een aantal vermogensbestanddelen is het uitgangspunt om de waardeontwikkeling
bij realisatie te belasten (vermogenswinstbelasting). Dit uitgangspunt zal spelen
bij onroerende zaken en bepaalde categorieën aandelen in familiebedrijven en start-
en scale-ups. Ook bij een vermogenswinstbelasting vindt belastingheffing plaats over
directe inkomsten, zoals huur. De werkelijke kosten zijn aftrekbaar. Daarnaast is
een van de voorstellen om voor een eerste (vakantie)woning in box 3 die men zelf gebruikt,
een forfait te gebruiken. Dit forfait is een vast percentage van de WOZ-waarde. Tot
slot vervangt in het voorstel een heffingvrij inkomen het heffingvrije vermogen.
Bron: MvF 08-09-2023. 

Punt & Van de Weerdt