Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​Gebruikt een ondernemer een werkruimte in zijn woning voor zijn onderneming? Maar
beslaat de werkruimte nog geen 10% van de woning? Dan is de woning in principe verplicht
privévermogen.

Een vrouw drijft via een eenmanszaak een tandartsenpraktijk. De praktijk is gevestigd
in een pand waarvan de tandarts de volledige eigendom heeft. Zij heeft het gehele
pand aangemerkt als ondernemingsvermogen. Sinds 28 maart 2013 participeert de vrouw
als maat in een andere tandartsenpraktijk. Ook deze praktijk is gevestigd in een pand
dat eigendom van de vrouw is. Dit tweede pand is eveneens voor 100% ondernemingsvermogen.
Samen met haar partner, met wie zij onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd, koopt
de tandarts in 2015 een woning. Vanuit de woning zijn beide tandartspraktijken binnen
een half uur bereikbaar. In de jaren 2015, 2016 en 2017 gebruikt de tandarts een werkkamer
en bijbehorende kast voor minstens 90% voor haar onderneming. Deze werkruimte beslaat
7,75% van de woning. Volgens de tandarts is de woning voor haar keuzevermogen en daarmee
aan te wijzen als ondernemingsvermogen. Zij wil dan ook de afschrijving over die woning
aftrekken.
Geen bewijs van zakelijk garagegebruik De inspecteur weigert de aftrek van de afschrijving. Hij gelooft niet dat de vrouw
de woning voor minder dan 90% gebruikt voor privédoeleinden. In dat geval is geen
sprake van keuzevermogen. De tandarts gaat in beroep. Maar zij weet voor hof Arnhem-Leeuwarden
niet aannemelijk te maken dat zij de woning voor minstens 10% zakelijk gebruikt. De
inspecteur betwist haar stelling dat ook de praktijkmanager gebruik maakt van de kantoorruimte.
Maar zelfs bij gebruik door de praktijkmanager is geen groter deel van de woning in
gebruik voor de onderneming. De tandarts stelt ook dat zij de garage uitsluitend gebruikt
om haar auto van de zaak te stallen. Zij overlegt echter geen (fotografisch) bewijs
tegenover de gemotiveerde betwisting van haar stelling door de fiscus. Dat de vrouw
volgens haar beroepsregels binnen een half uur op haar tandartspraktijken moet kunnen
zijn, brengt het hof niet op andere gedachten. De woning is verplicht privévermogen.
Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 26-09-2023 (gepubl. 06-10-2023). 

Punt & Van de Weerdt