Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld € 5.250 aan bijzondere beloningen uitgekeerd,
zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6% meer dan
in 2020. Vooral in de bedrijfstakken informatie en communicatie, financiële dienstverlening,
industrie en specialistische zakelijke diensten lagen de bedragen hoger. Dat blijkt
uit nieuwe cijfers van het CBS.

In sommige bedrijfstakken golden in 2020 beperkingen voor het uitkeren van bonussen
en winstuitkeringen voor bedrijven die gebruikmaakten van NOW-uitkeringen. Een mogelijk
gevolg is dat de bijzondere beloningen in 2021 hierdoor hoger uitvielen. Daarnaast
is het aandeel voltijdbanen en de gemiddelde arbeidsduur toegenomen. Wanneer er meer
uren verloond worden, neemt ook het bedrag aan bijzondere beloningen toe.
Behalve in de energievoorziening stegen de jaarlonen – exclusief bijzondere beloningen –
in alle bedrijfstakken. Gemiddeld over alle bedrijfstakken ging het jaarloon in 2021
gemiddeld met 2,5% omhoog, naar € 33.130. De stijging was naar verhouding het grootst
in de cultuur, sport en recreatie, waar de jaarlonen met 4,3% stegen naar € 24.280.
In Nederland bedroegen de bijzondere beloningen gemiddeld 16% van het loon.
Mannen krijgen gemiddeld een hogere bijzondere beloning dan vrouwen. Mannelijke werknemers
ontvingen in 2021 gemiddeld € 6.580 aan bijzondere beloningen per werknemersbaan,
vrouwen € 3.830. Bij vergelijking van voltijd- en deeltijdwerknemers gaat het verschil
alleen nog op bij voltijdwerknemers. Mannelijke en vrouwelijke werknemers die in deeltijd
werkten ontvingen gemiddeld evenveel bijzondere beloningen.
Voor persoonlijke prestaties of de prestatie van de onderneming krijgen werknemers
die minimaal 35 uur per week werken (voltijd) een hogere beloning dan werknemers die
in deeltijd werken. Zowel de bijzondere beloningen als jaarlonen nemen toe met de
arbeidsduur per week.

Bron: CBS.nl 22-11-2022

 

Punt & Van de Weerdt