Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​Had de erflater effecten en bankrekeningen al bestemd voor investeringen, die zijn
erfgenaam heeft uitgevoerd? Dan vormen deze effecten en bankrekeningen ondernemingsvermogen
voor de bedrijfsopvolgingsregeling.

Een vrouw heeft tot haar overlijden een akkerbouwbedrijf in de vorm van een eenmanszaak
geëxploiteerd. Het akkerbouwbedrijf hanteert een gebroken boekjaar dat loopt van 1 mei
tot en met 30 april. De vrouw heeft haar zus aangewezen als haar enig erfgename. De
zus aanvaardt de erfenis zuiver. Vervolgens is de vraag op welk deel van het geërfde
vermogen de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) van toepassing is. Daarbij gaat het specifiek
om effecten en bankrekeningen. Volgens de inspecteur zijn deze activa tot een bedrag
van € 1.015.953 duurzaam overtollig en dus geen ondernemingsvermogen. Hij stelt dat
deze effecten en bankrekeningen op het moment van de erfrechtelijke verkrijging geen
enkel ondernemingsdoel hebben gediend. Maar de zus stelt dat dit bedrag wel ondernemingsvermogen
vormt. De erflaatster had dit vermogen bestemd voor investeringen in de onderneming.
De zus heeft deze investeringen ook daadwerkelijk gedaan.
Erflaatster had financiële activa al geheretiketteerd De zus weet haar stellingen voor rechtbank Noord-Nederland aannemelijk te maken. Zo
overlegt zij overeenkomsten die de erflaatster met haar buren heeft gesloten. Ook
heeft de erflaatster de desbetreffende financiële activa al geheretiketteerd. Dat
de zus deze heretikettering na het overlijden van de erflaatster heeft verwerkt in
de jaarrekening en aangiftes, vloeit voort uit het handelen van de erflaatster. Als
zij niet onverhoopt was overleden, had de heretikettering toch plaatsgevonden. Door
de plannen van de erflaatster uit te voeren, heeft de zus de onderneming voortgezet.
Bij die voortzetting hoort ook de heretikettering van de financiële vaste activa.
Deze financiële vaste activa behoren daarom tot het ondernemingsvermogen.
Bron: Rb. Noord-Nederland 29-06-2023 (gepubl. 12-07-2023). 

Punt & Van de Weerdt