Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een regeling gepubliceerd
waardoor de uiterste aanvraagdatum voor de vaststelling van een subsidie die is verleend
op grond van de NOW-5 is verschoven van 22 februari 2023 naar 2 juni 2023.

Werkgevers die een voorschot van een subsidie op grond van NOW-5 moesten uiterlijk
22 februari 2023 een aanvraag indienen voor de vaststelling van deze subsidie. Met
deze regeling is de uiterste aanvraagdatum voor de vaststelling van een subsidie die
is verleend op grond van de NOW-5 naar achteren geschoven. Het loket is nu geopend
tot en met 2 juni 2023. Werkgevers krijgen voor de NOW-5 dus tot en met 2 juni 2023
de tijd om een vaststellingsaanvraag in te dienen. Hiermee zal het loket gelijktijdig
sluiten met het vaststellingsloket van NOW-6.

De verlengde openstelling van het vaststellingloket biedt werkgevers langer de kans
om een vaststellingsaanvraag voor de NOW-5-subsidie bij UWV in te dienen. Met deze
wijziging kunnen accountants op basis van het accountantsprotocol van NOW-5 en NOW-6
bepaalde controlewerkzaamheden met betrekking tot omzet combineren. De sluitingsdata
van beide NOW-periodes verschillen echter. Met deze wijziging sluiten beide vaststellingsloketten
op dezelfde dag, waardoor accountants de controlewerkzaamheden over een langere periode
kunnen combineren.

De regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2022.

Bron: Min. SZW 22-11-2022

 

Punt & Van de Weerdt