Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​De gemiddelde supermarktklant ziet de plastic tas als een aparte prestatie, ook al
gooien sommige klanten deze na gebruik weg. Het is wel degelijk van belang of een
klant voor aankoop kan kiezen en hiervoor een aparte vergoeding betaalt.

Een exploitant van supermarkten volgens twee formules verkoopt bij de kassa plastic
draagtassen voor € 0,25 inclusief btw. Op de tassen staat het logo van de betreffende
supermarktformule. De prijs wordt bij de ene formule wél en bij de andere niet vermeld.
Het gaat in het tweede kwartaal van 2019 om ruim 3 miljoen tassen, waarvoor zij aan
de Stichting Afvalfonds verpakkingen een ‘afvalbeheersbijdrage’ betaalt, omdat de
tassen volgens het Afvalfonds afval zijn. Zij verkoopt bij de kassa ook duurdere ‘big
shoppers’. De exploitant voldoet voor beide soorten tassen btw naar het algemene btw-tarief,
maar stelt later dat de verkoop van de plastic tassen onder hetzelfde (gemiddelde)
btw-tarief, te weten 10,5%, als de verkoop van boodschappen valt. Er zou sprake zijn
van een bijkomende prestatie in plaats van een afzonderlijke prestatie.
Geen bijkomende prestatie Hof Amsterdam bevestigt de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland en oordeelt dat het
algemene btw-tarief van toepassing is. De gemiddelde klant ziet de draagtas als een
aparte prestatie, waarbij het niet uitmaakt dat sommige klanten deze na gebruik weggooien.
Om te beoordelen of de tas ‘een doel op zich is’ voor de klant is wel degelijk van
belang of hij/zij voor aankoop kan kiezen en hiervoor een aparte vergoeding betaalt.
De exploitant kan aan paragraaf 4.1 van het Besluit Toelichting Tabel I en (EU-)Richtlijn
94/62 geen vertrouwen ontlenen, omdat de (lege) tassen geen verpakkingen zoals bedoeld
in het Besluit of de Richtlijn zijn. Het hof wijst er nog op dat dergelijke tassen
steeds meer worden hergebruikt, en dus wel degelijk een zelfstandige gebruikswaarde
hebben. Dat er ook een ‘afvalbeheersbijdrage’ is verschuldigd, betekent niet dat er
sprake is van dubbele (belasting)heffing.
Bron: Hof Amsterdam 24-08-2023 (gepubl. 13-12-2023). 

Punt & Van de Weerdt