Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​Als de inspecteur de mogelijkheid openhoudt dat een Bitcoin mining activiteit objectief
gezien tot een voordeel kan leiden, is al snel sprake van een bron van inkomen.

Een man koopt in 2017 bij een bedrijf 30 computers om daarmee rekenkundig bitcoins
te creëren, het zogeheten Bitcoin mining. Het aanschafbedrag is € 140.653. Voor het
beheer van de computers en de software gaat de man bovendien servicecontracten aan
met een ander bedrijf. Maar de levering van de gekochte computers blijft uit en het
servicebedrijf gaat begin 2018 failliet. De man geeft daarom in zijn aangifte IB/PVV
over 2018 een verlies uit onderneming op van € 122.210. Dat dit verlies lager is dan
de aanschafprijs van de gekochte computers en de servicekosten, komt overigens door
de MKB-winstvrijstelling. De inspecteur staat echter de aftrek van het verlies niet
toe. Hij meent namelijk dat het Bitcoin minen voor de man geen bron van inkomen vormt.
Daarop start de man een beroepsprocedure.
Bron van inkomen Rechtbank Gelderland overweegt dat de man aan bepaalde criteria moet voldoen, wil
sprake zijn van een bron van inkomen. Dat betekent ten eerste dat hij met het Bitcoin
mining moet deelnemen aan het economische verkeer met de bedoeling daarmee voordeel
te behalen. Niet in geschil is dat de man voldoet aan deze voorwaarden. Daarnaast
moet sprake zijn van een objectieve voordeelsverwachting. Ook aan deze voorwaarde
is voldaan, zo oordeelt de rechtbank. De inspecteur heeft de mogelijkheid opengehouden
dat eind 2017 sprake was van een objectieve voordeelsverwachting. De koers van de
Bitcoin was toen zo hoog dat het minen lucratief was.
Resultaat uit overige werkzaamheden Nadat de belastingrechter heeft vastgesteld dat sprake is van een bron van inkomen,
bestempelt hij deze bron als resultaat uit overige werkzaamheden. De rechtbank is
met de inspecteur eens dat de kwalificatie winst uit onderneming hier niet van toepassing
is. Er is hier immers geen sprake van een organisatie van arbeid en kapitaal. Overigens
is de kwalificatie resultaat uit overige werkzaamheden in deze zaak voordelig voor
de man. De MKB-winstvrijstelling is namelijk niet van toepassing op resultaat uit
overige werkzaamheden. Daardoor mag de man een verlies aftrekken van € 142.104.
Bron: Rb. Gelderland 07-03-2024 (gepubl. 25-03-2024). 

Punt & Van de Weerdt